Komplementsystemet: oppdatert figur og tabell

Av 12. februar 2018Blogg

Vi har gleden av å presentere en revidert versjon av figuren som viser komplementaktivering. Den nye figuren gir en mer korrekt og detaljert gjengivelse av komplementsystemet, og belyser forskjellene i klassisk, alternativ og MBL-mediert komplementaktivering. Den tilhørende tabellen (tabell 2.1) er også revidert. Den nye figuren og den oppdaterte tabellen er nå å finne i heftet og i videoforelesningene.

Håper dere liker det!

PS: tabellen som omhandler komplementsystemets funksjoner (tabell 2.2) er uendret.

Lær mer om komplementsystemet i forelesning 2: