Om immu.no

immu.no er et undervisningstilbud til alle norskspråklige medisinstudenter som ønsker en innføring i basal immunologi. Det består av et læreverk med tilhørende videoforelesninger. Innholdet vil bli oppdatert og utvidet fortløpende i takt med faglige fremskritt og tilbakemeldinger fra våre brukere. I tillegg til læreverket har immu.no en blogg hvor det vil publiseres ytterligere informasjon om basal og klinisk immunologi for de interesserte.

Hvordan bruke immu.no?

immu.no består av 11 videoforelesninger, og heftet oppsummerer innholdet i forelesningene. Pensumet er i stor grad skrevet i tabellform. Disse tabellene kommer vi tilbake til igjen, og igjen, og igjen. Når vi kommer tilbake til en tabell, er det gjerne med en litt annen vinkling og med et litt annet fokus (selv om innholdet i tabellen er det samme). I starten vil nok tabellene virke skumle og overveldende, men frykt ikke. Til slutt vil de forhåpentligvis være veldig logiske.  Alle tabellene finnes i kronologisk rekkefølge bakerst i heftet.

Siden faget er svært sammensatt vil det være slik at noen ting ikke gir helt mening første gang du hører om de. Ikke bli redd, vi kommer tilbake til temaene ved gjentatte anledninger, og ting som virker uklart i forelesning 2 vil sannsynligvis bli mer og mer forståelig etter hvert som vi nærmer oss siste forelesning.

Etter hver forelesning er det oppsummeringsspørsmål. Jeg anbefaler at dere gjør disse før dere går videre til neste videoforelesning.

Så, kort oppsummert:

  1. Besøk immu.no
  2. Print ut heftet (i farger!)
  3. Se forelesningene med heftet foran deg
  4. Gjør oppsummeringsspørsmålene før du går videre til neste forelesning

Før eksamen anbefaler jeg dere å gå gjennom tabellene så mange ganger du føler du har behov for. Prøv også å tegne tabellene på egenhånd.

Om forfatteren (Jens Vikse)

Uteksaminert med «Honors degree» fra Jagiellonian University sommeren 2016. Jens er lidenskapelig opptatt av inflammasjon og klinisk immunologi, og har et stort engasjement for forskning og undervisning. Han har publisert over 30 vitenskapelige artikler i fagfellevurderte medisinske tidsskrifter, og arbeider med prosjekter innenfor immunologi og infeksjonsmeidisin. Under studietiden holdt han immunologikurs for medstudenter, og da han var turnuslege lanserte han første utgave av immu.no.

Han jobber i dag som lege i spesialisering ved Stavanger universitetssjukehus, og underviser studenter ved Universitetet i Stavanger.