Skip to main content

En innføring i immunologi

 

IMMU: En lærebok med 16 tilhørende videoforelesninger

Lærebok i immunologi og forelesningene på immu.no er et læreverk som er bygget opp rundt et enkelt tabellsystem og illustrasjoner som hjelper deg å se hvordan alt henger sammen. Du får oversikt over immunforsvarets oppbygning og funksjon, og en grunnleggende forståelse av noen av fagets mest sentrale prinsipper.

IMMU brukes av norske medisinstudenter i både inn- og utland, og vil forberede deg til eksamen i immunologi.

Jens Vikse er lege i spesialisering i revmatologi ved Seksjon for klinisk immunologi ved Stavanger Universitetssjukehus.

Det er enkelt å bruke immu.no. Bare følg de tre stegene under, så er du i gang!