Skip to main content

Jens Vikse er lege i spesialisering i revmatologi ved Seksjon for klinisk immunologi ved Stavanger universitetssjukehus.

Vikse ble uteksaminert cand. med «Honors degree» fra Jagiellonian University sommeren 2016. Han er lidenskapelig opptatt av inflammasjon og klinisk immunologi, og har et stort engasjement for forskning og undervisning. Vikse har publisert over 50 vitenskapelige artikler i fagfellevurderte medisinske tidsskrifter, og arbeider med prosjekter innenfor klinisk immunologi. Under studietiden holdt han immunologikurs for medstudenter, og da han var turnuslege, lanserte han den første utgaven av www.immu.no

Illustrasjonene er laget av Peder Olai Skjeflo Holman i samarbeid med Jens Vikse.

Jens Vikse setter stor pris på forslag til forbedringer, ris eller ros. Send gjerne epost til jensvikse@gmail.com.