Skip to main content

Om IMMU

IMMU er et læreverk bestående av en bok (to versjoner: papir og epub) og nettsiden www.immu.no. På nettsiden finner du blant annet 16 tilhørende videoforelesninger som gir en innføring i immunologi. Boken og videoforelesningene gir sammen en oversikt over immunforsvarets oppbygning og funksjon, og en grunnleggende forståelse av noen av fagets mest sentrale prinsipper.

IMMU brukes av norske medisinstudenter både i inn- og utland, og vil forberede studenten til eksamen i immunologi.

 

Hvordan bruke IMMU?

IMMU er et immunologikurs som gir en innføring i immunologifaget. Kurset består av 16 videoforelesninger samt boken (Lærebok i immunologi) som oppsummerer innholdet i forelesningene.

Videoforelesningene og boken supplerer hverandre. I forelesningene forklares konseptene, tegningene og tabellene i boken, og etter at du har sett forelesningene, kan boken brukes for rask repetisjon av innholdet. Jeg anbefaler at du ser videoforelesningene med boken foran deg, slik at du kan ta notater i boken underveis.

Jeg er glad i å organisere faget i tabeller, noe du kommer til å merke. Mange av tabellene som presenteres i kurset, vil jeg komme tilbake til igjen, igjen og igjen. Når jeg kommer tilbake til en tabell, er det gjerne med en litt annen vinkling og med et litt annet fokus, selv om innholdet i tabellen er det samme. I starten vil nok tabellene virke overveldende, men til slutt vil de forhåpentligvis være logiske og forståelige.

Siden immunologifaget er svært sammensatt, vil det være slik at noen ting ikke gir mening første gang du hører om dem. Frykt ikke! Jeg returnerer til temaene ved gjentatte anledninger, og ting som er uklart i de første forelesningene,vil sannsynligvis bli mer og mer forståelig etter hvert som du nærmer deg siste forelesning.

Før eksamen anbefaler jeg å gå gjennom tabellene så mange ganger du føler du har behov for. Prøv også å tegne tabellene på egen hånd.

Tusen takk for at du har valgt IMMU som en kilde til immunologiundervisning.

Jeg håper du liker det. Lykke til!

Hilsen Jens